Het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame en verantwoorde integrale zorg.

 Een gezondheidszorg die de mens en diens gezondheid en ziekte, integraal en wetenschappelijk bestudeert en behandelt. Een patiëntgerichte aanpak met brede kijk op de gehele persoon. De focus ligt hierbij op het vergroten van gezondheid en de kwaliteit van leven in een helende omgeving (healing environment). Tevens wordt een selectie van effectief en veilig bevonden leefstijlinterventies en complementaire behandelwijzen toegepast in aanvulling op reguliere zorg.

Het belang van Integrale Zorg en Gezondheid

De gezondheidszorg in Nederland loopt in veel opzichten voorop. Onze levensverwachting neemt toe. Daarmee gepaard gaat ook een toename van chronische ziekten. 

Veel van deze patiënten hebben zingevingsvragen en een onbeantwoorde zorgbehoefte. Zij zoeken naar manieren om hun chronische klachten te verlichten, de bijeffecten van reguliere behandelingen te verzachten en om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Zij zien complementaire behandelwijzen als een mogelijke oplossing daartoe. 

Net als in andere Europese landen gebruiken in Nederland jaarlijks miljoenen mensen naast reguliere behandelingen, ook zelfzorgmiddelen en complementaire behandelwijzen. Vaak weten zij en hun reguliere behandelaren echter niet waar ze terecht kunnen voor een deskundig, onderbouwd en veilig advies.

Gescheiden werelden

Omdat de reguliere zorg en complementaire behandelwijzen zich veelal in gescheiden werelden bevinden en patiënten een negatieve reactie van hun arts vrezen, delen patiënten het gebruik van complementaire behandelwijzen vaak niet met hun zorgverlener.

Complementaire behandelwijzen kennen over het algemeen weinig bijwerkingen. Dit is echter niet altijd zo, bijvoorbeeld bij interacties tussen kruiden en medicatie. Zowel patiënten, zorgverleners als instellingen hebben daarom behoefte aan betrouwbare kennis over en wetenschappelijk onderzoek naar (kosten)effectiviteit, veiligheid en patiënten ervaringen op dit gebied.

Rol van het CIZG

Het CIZG wil in deze behoefte voorzien en bijdragen aan een gezondheidszorg waarbij de mens en zijn gezondheid en ziekte, integraal en wetenschappelijk worden bestudeerd en behandeld.

Een patiëntgerichte aanpak met shared decision making en een brede kijk op de gehele persoon. Daarnaast de focus op positieve gezondheid en vergroten kwaliteit van leven in een helende omgeving. Tenslotte de toepassing van leefstijlgeneeskunde en een selectie van effectief en veilig bevonden complementaire behandelwijzen. Hierbij wordt een aantal strikte zorgvuldigheidseisen gehanteerd om verantwoorde keuzes te maken en risico’s te voorkomen.

Leefstijlgeneeskunde

Een belangrijk onderdeel van integrale zorg is het stimuleren van een gezonde leefstijl. Hierbij worden cliënten en patiënten uitgenodigd te werken aan leefstijl vaardigheden om zo hun eigen veerkracht en zelfhelend vermogen te optimaliseren. Het gaat onder meer om voeding, beweging, ontspanning, slaap, mindfulness en zingeving. Dit wordt tegenwoordig leefstijlgeneeskunde genoemd.

Onze missie

Vanuit de wens om gezondheid en welzijn te bevorderen en ziekte en lijden te verminderen of te voorkomen, wil het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) met compassie voor de medemens een substantiële bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een duurzame integrale gezondheidszorg. Een gezondheidszorg waarbij de mens en diens gezondheid en ziekte, integraal en wetenschappelijk worden bestudeerd en behandeld.

Het CIZG sluit hiermee aan bij de internationale ontwikkeling in de gezondheidszorg die ‘Integrative Medicine’ wordt genoemd.

Onze visie

Het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) is een Nederlands samenwerkingsverband van (academische) ziekenhuizen, GGZ organisaties en kennisinstellingen. Het CIZG streeft een integraal gezondheidszorgsysteem met wetenschappelijk onderbouwde, veilige en effectieve behandelingen, met een plausibel werkingsmechanisme na.

Een integraal gezondheidszorgsysteem:

  • Waarin de zorgprofessional een coachende rol heeft en samen met de patiënt de beste behandelingsvorm en ondersteuning kiest in samenhang met het stimuleren van een gezonde leefstijl;
  • Waarin de mens wordt gestimuleerd om gezondheid te herwinnen en behouden of wordt gestimuleerd om zo optimaal mogelijk om te kunnen gaan met een (chronisch of terminaal) ziekteproces;
  • Waarin men, gebaseerd op de principes van evidence based medicine, optimaal gebruik maakt van de rijke diversiteit aan behandelwijzen door middel van vijf zorgvuldigheidseisen.

Motto

The job of the physician is to cure sometimes, heal often and be compassionate and supportive always
(Hippocrates)

The heart of science is an essential balance between two seemingly contradictory attitudes- an openess to new ideas, no matter how bizarre or counterintuitive, and the most ruthlessly sceptical scrutiny to all ideas, old and new’
(Carl Sagan)

Leden